Remedial Teaching

Remedial Teaching is individuele specifieke ondersteuning aan kinderen bij wie de leerontwikkeling minder goed verloopt. In het traject leert een kind gebruik te maken van zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden op basis van een specifieke hulpvraag.

Alert Leren richt zich op kinderen in het Voortgezet Onderwijs en kan hulp bieden bij problemen op het gebied van lezen, spellen en rekenen maar ook bij het leren in het algemeen met aandacht voor de werkhouding, de concentratie en het ondersteunen van het werkgeheugen. Naast het bieden van didactische hulp vind ik het belangrijk om te werken aan het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van een kind. Elke kind moet de kans krijgen om te kunnen laten zien wat hij/zij kan.

Als u als ouder ziet dat het leren moeilijk gaat, de leerresultaten achterblijven en er sprake is van een leerachterstand, dan kan ik de helpende hand bieden. Ik begeleid kinderen die problemen ondervinden op het gebied van dyslexie, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, taakaanpak, concentratie, motivatie en zelfvertrouwen.

Werkwijze

Aanmelding

U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. We maken dan op korte termijn een afspraak voor een intake-gesprek. 

Kennismaking

Na aanmelding volgt een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Hier wordt besproken welke hulpvraag er is. Alle relevante informatie zal ter sprake komen. Uw kind moet hierbij aanwezig zijn zodat we samen kunnen besluiten of we een samenwerking aan zullen gaan.

Aan het werk

Dan gaan we meteen aan de slag met het schoolwerk. Door de leerling schoolwerk te laten doen, ga ik op zoek naar wat uw kind nodig heeft om beter te kunnen leren. Soms moet een kind andere leerstrategie├źn inzetten, of op een andere manier uitleg krijgen. Het is ook van belang dat een kind leert reflecteren op het eigen leer- en taakgedrag. Gedurende 8 weken zal ik samen met uw kind werken om te kijken waar de problemen liggen. Het doel is om vast te stellen waar de problemen vandaan komen en wat een kind nodig heeft om hier zelf mee om te gaan.                         

Evaluatie

Na 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats. We bespreken dan de resultaten en kijken nogmaals naar de hulpvraag. Als de doelen gehaald zijn, bekijken we of er gestopt kan worden met de begeleiding. 

Tijdens schoolvakanties vindt geen begeleiding plaats, tenzij anders afgesproken. Bij ziekte kan de afspraak verzet worden. 

 

Remedial Teaching

Alert Leren biedt individuele ondersteuning aan kinderen bij wie de leerontwikkeling minder goed verloopt.

Lees meer

Huiswerkbegeleiding

Alert Leren biedt de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding .


Lees meer

Bijles

Alert Leren biedt leerlingen ondersteuning voor een specifiek vak om beperkte leerachterstanden bij te werken.

Lees meer

"Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans"

Odette Berkers